Palliam Noordwijk

In alle spirituele tradities staat compassie centraal. Het is de collectieve kern van ons mens-zijn. Sommigen zien compassie als een vluchtig gevoel van medelijden. Maar compassie is niet soft of zweverig.

Het is een krachtig aspect van de liefde waarin je openstaat voor de kwetsbaarheid in jezelf en anderen. Hoe kan je nu een positieve innerlijke houding van compassie ontwikkelen? In deze retraite leg je de focus naar zelf-compassie als de  basis voor compassie naar anderen.‘Bemin de naaste zoals jezelf’, zegt Jezus.‘Wees een licht voor jezelf’, zegt Boeddha. Beide wijsheden raken elkaar en zijn complementair. Je gaat dieper in op de bevrijdende boodschap van Jezus die we in het licht plaatsen van de boeddhistische wijsheid. Naast verstillende en meditatieve momenten, wisselen spirituele input en interactie elkaar af. Er is ook vrije tijd voor persoonlijke reflectie en om te genieten van zee en duin.

Ria Weyns studeerde religiew…

Lees verder

Het is een krachtig aspect van de liefde waarin je openstaat voor de kwetsbaarheid in jezelf en anderen. Hoe kan je nu een positieve innerlijke houding van compassie ontwikkelen? In deze retraite leg je de focus naar zelf-compassie als de  basis voor compassie naar anderen.‘Bemin de naaste zoals jezelf’, zegt Jezus.‘Wees een licht voor jezelf’, zegt Boeddha. Beide wijsheden raken elkaar en zijn complementair. Je gaat dieper in op de bevrijdende boodschap van Jezus die we in het licht plaatsen van de boeddhistische wijsheid. Naast verstillende en meditatieve momenten, wisselen spirituele input en interactie elkaar af. Er is ook vrije tijd voor persoonlijke reflectie en om te genieten van zee en duin.

Ria Weyns studeerde religiewetenschappen in Leuven en volgde een boeddhistisch geïnspireerde psychotherapeutische opleiding in Engeland. Ria was mede-oprichtster van een contemplatieve ashram in Zuid-India. Ze werkte ook in het internationaal christelijk meditatiecentrum in Londen. In 2003 nam zij het initiatief tot de oprichting van het Minnehof in Brugge, een netwerk voor contemplatieve levenskunst. In al haar retraites vertrekt zij vanuit een interreligieus perspectief, waarin zij zich richt naar de ontmoeting tussen de wijsheid van Jezus en Boeddha.

Lees minder

Omschrijving

Compassie voor jezelf, Palliam Noordwijk

Compassie voor jezelf

Het retraite weekend start op vrijdag 29 mei om 16.00 uur tot zondag 31 mei na de lunch.

De bijdrage is € 239,- per persoon, inclusief programma, maaltijden en overnachtingen.