Stichting Noordwijk Marketing klaar voor de toekomst

Noordwijk - 16 januari 2016

Stichting Noordwijk Marketing heeft het afgelopen jaar de structuur en focus aangepast om meer toekomstbestendig te zijn. Hiermee zetten zij de gekozen richting voort om met Noordwijk Marketing sterker in te spelen op de veranderende toeristische markt en de specifieke positie van Noordwijk daarin.

Noordwijk profileert zich door de gekozen koerswijziging beter als stijlvolle en gastvrije badplaats voor toeristen, zakelijke bezoekers én bewoners. Onderdeel van de koerswijziging is een vernieuwde samenstelling van het bestuur. Enerzijds om te komen tot een gewenst kleiner en slagvaardiger bestuur, anderzijds omdat bestuursperioden afliepen. Ad Roos neemt het onafhankelijk voorzitterschap over van Arjan Slobbe. Vanuit de NOV blijft Rens van Abswoude actief als penningmeester. Rob Oorschot neemt plaats in het bestuur als afgevaardigde van de KHN, wethouder Pieter-Jan Barnhoorn vanuit de gemeente en uit het maatschappelijk middenveld neemt Hans van Buiten zitting in het bestuur.

Leisure
Het team van Noordwijk Marketing heeft inmiddels ook vorm gekregen. Er zijn drie speerpunten vastgesteld waar de focus op ligt: leisure, MICE en Guest experience. Directeur Stephen van Es ziet tal van mogelijkheden om Noordwijk zowel binnen als buiten de grenzen van het dorp beter op de kaart te zetten. Van Es richt zich met name op leisure en Noordwijk als ideale bestemming voor vakantie, weekendje weg of dagje uit. Daarnaast is hij algemeen eindverantwoordelijk voor Noordwijk Marketing.

MICE
Sandra Nonhebel richt zich, ondersteund door Roos op ’t Veld, op de nationale en internationale MICE-markt en voorziet zakelijke bezoekers, zoals congresorganisatoren, van de nodige informatie over de ideale locatie in Noordwijk. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd om potentiële boekers te enthousiasmeren hun event in Noordwijk te organiseren.

Guest experience
Femke de Jager heeft samen met Linda Hulsebosch als focus Guest experience, een volledig nieuwe afdeling die zich richt op de informatieverstrekking aan de bezoekers van Noordwijk, zowel voor, tijdens als na hun verblijf. Dit gebeurt straks vooral middels de website, de nieuwe informatiezuilen en gerichte DM-campagnes. Ook verzorgt de Guest experience afdeling de content, regie en e-learning ten behoeve van de nieuwe persoonlijke informatiepunten in Noordwijk. De informatiepunten en informatiezuilen vervangen het oude Visitor Center.

Marketing Board
Voorheen werkte Stichting Noordwijk Marketing samen met diverse adviesraden. Ook die structuur wordt aangepast en er is één Marketing Board samengesteld. De Marketing Board bestaat uit een afvaardiging van participanten en marketingspecialisten uit het maatschappelijk middenveld. De Marketing Board is een klankbord waar ideeën tot stand komen die Noordwijk Marketing vervolgens samen met de steun van haar partners tot uitvoering brengt.

Blijf op de hoogte Noordwijk
Een maandelijkse nieuwsbrief met evenementen, nieuws, tips en aanbiedingen!
Uw bericht is niet verstuurd omdat deze als spam is gemarkeerd. Onze excuses als dit onterecht is. U kunt altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@noordwijk.info.