Besuch planen

Jens Pfeifer - Hinterwäldler

Landgoed Nieuw Leeuwenhorst (eiland spiegelvijver)
Gooweg 36
2211XX Noordwijk

De fantastische wezens die de tekeningen, metalen reliëfs, glas- en harssculpturen van Jens Pfeifer bevolken, spelen in dat donkere gebied waar natuur en cultuur elkaar kruisen en onlosmakelijk met elkaar verweven zijn.

De fantastische wezens die de tekeningen, metalen reliëfs, glas- en harssculpturen van Jens Pfeifer bevolken, spelen in dat donkere gebied waar natuur en cultuur elkaar kruisen en onlosmakelijk met elkaar verweven zijn.

Het werk reflecteert op de moderne misvatting dat mensen en hun culturen buiten de natuur bestaan. Door de objectieve en analytische blik van de wetenschappelijke rede af te wijzen, geeft het de voorkeur aan een visie die onze afhankelijkheid erkent als onderdeel van een onderling verbonden keten van verbindingen met de wereld om ons heen.

Pfeifers oeuvre bestaat uit sculpturen, tekeningen en fotografie en verbeeldt de paradox en verre relaties die we hebben met onze omgeving en medeschepselen. De kunstenaar onderzoekt de manier waarop we ons ten diepste identificeren met natuurbeelden die in onze lokale omgeving te vinden zijn. Het werk getuigt van de mate waarin we, ondanks voortgaande processen van globalisering en uniformiteit, aansluiting vinden bij onze lokale en regionale verankering, en hoe we deze beelden op hun beurt laten acteren in een nieuw mondiaal speelveld.

Hotspot

Bleiben Sie auf dem Laufenden Noordwijk
Newsletter mit Events, Nachrichten, Empfehlungen und Angeboten!
Uw bericht is niet verstuurd omdat deze als spam is gemarkeerd. Onze excuses als dit onterecht is. U kunt altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@noordwijk.info.