Plan your visit

Puijckendam

 Noordwijkerhout

Al ver voor 1600 is het gebied rond Puijckendam een buurtschap met boerderijen en vlasbedrijven.

Al ver voor 1600 is het gebied rond Puijckendam een buurtschap met boerderijen en vlasbedrijven.

Puikendam of Poockendam was een verhoogde, doodlopende weg door weiland met veen als ondergrond. De dam liep vanaf de Kerkstraat richting het oosten. De buurt trekt de belangstelling van Pieter Stalpaert van der Wiele, lid van een Haagse adellijke familie. Hij koopt verschillende stukken land en bouwt rond 1675 de buitenplaats Puikendam, met woonhuis, boerderij, koetshuis en wagenplaats en hooibergen. Het omliggende gebied bestaat uit weilanden en geestgronden, waar op grote schaal schapen worden gehouden. Vanaf 1850 wordt de grond in gebruik genomen als bollenveld. Grote boerderijen als Eyck en Donck, Hofwijck, Welgelegen en Bethlehem stonden tot ver in de 20ste eeuw in dit deel van Noordwijkerhout. Een voor een moeten zij wijken voor de nieuwe huizen in wat nu de Victorwijk heet.

Interessant detail is het testament van Pieter Stalpaert, dat hij rond 1690 opstelt. Daarin spreekt hij over een plan voor het oprichten van een hofje voor 26 gezinnen, die naast huurvrije bewoning ook wekelijks een schenking in voedsel of anderszins gaan ontvangen. Honderden jaren later lijkt zijn idee toch een bepaalde vorm te krijgen. Het gebied waar Puijkendam heeft gestaan, wordt een bejaardencomplex. Elke wooneenheid is vernoemd naar de monumentale boerderijen die eens zo levendig bloeiden op deze plek.

Wist je dat

Pieter Stalpaerts van der Wiele’s buitenplaats in de volksmond "huis met de pilaaren" heet.

Die naam nu voorleeft in de straatnaam Pilarenlaan?

Foto: Boerderij Hofwijck 

Location