Buurtzorg Noordwijk

Kerkstraat 6
2201 KM Noordwijk

Wij leveren met een klein team van (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden verpleging en verzorging thuis op het moment dat u of een van uw huisgenoten zorg nodig heeft.

Wij leveren met een klein team van (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden verpleging en verzorging thuis op het moment dat u of een van uw huisgenoten zorg nodig heeft.

Wat is Buurtzorg?
Denk bij onze zorg aan zorg na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, wanneer u chronisch ziek bent of terminaal ziek bent. Ook kunnen wij medisch technische handelingen uitvoeren op verzoek van de specialist. Wij werken samen met huisartsen en andere disciplines in de wijk (bijvoorbeeld fysio- en ergotherapeut) zodat u zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis kunt blijven wonen.

Als het thuis niet meer gaat kunnen wij u ook helpen met het aanvragen van een WLZ indicatie zodat opname in een verpleeghuis mogelijk wordt.

Take a look

Location