Sint Victorkerk

Sint Victorlaan 11
2211 RN Noordwijkerhout

De Sint Victorkerk is een katholieke kerk en is onderdeel van de Sint Maarten Parochie.

De Sint Victorkerk is een katholieke kerk en is onderdeel van de Sint Maarten Parochie.

De Petrus en Pauluskerk, oorspronkelijk de huidige Witte Kerk, wordt voortgezet in boerderij Verdel die vanaf begin 18e eeuw dienst doet als schuilkerk. In 1851 wordt de huidige kerk gebouwd, welke in 1897 verlengd wordt. Tevens wordt er een dwarsschip en een priesterkoor aangebouwd. Vanaf deze tijd heet het de Victorkerk. Het neogotische gebouw krijgt in 1938 een nieuwe kerktoren.

 In 1851 werd de kerk afgebroken en werd er een nieuwe kerk gebouwd. Al snel bleek dat de kerk te klein was en werd er in 1897 besloten tot uitbereiding. In 1938 werd de stenen toren geplaatst. In de jaren '60 werd het interieur gemoderniseerd. De pastorie werd in 1846 en 1864 verbouwd. Tijdens de 3de verbouwing in 1898 werd het grootste gedeelte van de pastorie gesloopt en opnieuw opgebouwd. Alleen het nieuwe voorstuk uit 1864 bleef staan. In 1940 volgde een 4de verbouwing.

In 2011-2012 is de kerk van binnen heringericht. Het resultaat is een mooie lichte kerk met eigentijdse uitstraling. 

De kosterswoning, die ook op het terrein staat werd in 1938 gebouwd. De bijzonder gevelsteen toont een man met een lantaarn in de had met onderschrift: L.K. 1:76. In deze bijbeltekst wordt gesproken over Johannes als wegbereider voor Christus. Dit was bedoeld als zinspeling op een van de kostertaken, namelijk voorgaan met lantaarn en bel van de priester wanneer deze heet Ons Heer naar een zieke bracht.

De invloed van de kerk en het geloof drukken een stempel op de omringende wijk. Zo laat aan de Kerkstraat weduwe Maris haar bezittingen na aan de kerk. Hier wordt onder andere een school ‘De Voorzienigheid’ mee gefinancierd. In 1864 starten zes zusters de school met een bewaarschool, leerschool en een naaischool. In 1976 wordt aan de Pilarenlaan een nieuwe Victorschool gebouwd. De oude Voorzienigheid wordt afgebroken en maakt plaats voor huizen. In 1910 leggen Paters Redemptoristen de eerste steen van het Sint Clemens Retraitehuis tegenover De Voorzienigheid. In de periode 1911 tot 1968 trekken ruim 13.000 katholieken zich hier terug om zich te concentreren op hun geloof. In 1995 maakt het Retraitehuis plaats voor een modern verzorgingshuis.

Wist je dat….

De Voorzienigheid tot 1900 alleen voor meisjes is?

Jongens pas na 1902 welkom zijn?

Klassen vijftig of meer leerlingen hebben?

De zusters huishoudelijk werk doen voor het Retraitehuis?

In de oorlogsjaren dit huis een toevluchtsoord is voor priesters, religieuzen en ondergedoken leken?

Take a look

Location