Vrouw Vennemolen

Leidseweg 3
 Oud Ade

Bij Oude Ade vind je de Vrouw Vennemolen, gebouwd in 1835. Het is een van de mooiste wipmolens van Rijnland en werd gebruikt voor de bemaling van de Vrouw Vennepolder.

Bij Oude Ade vind je de Vrouw Vennemolen, gebouwd in 1835. Het is een van de mooiste wipmolens van Rijnland en werd gebruikt voor de bemaling van de Vrouw Vennepolder.

Deze monumentale molen is nog steeds in bedrijf en draagt bij aan het waterbeheer in het gebied, terwijl hij tevens een belangrijk historisch en landschappelijk element vormt.

Location