Plan your visit

Historie Boerderij Wassenaar

 De Zilk

Twee hekpalen met ornamenten markeren de plek waar vroeger paard en wagen het erf op reden van boerderij Wassenaar.

Twee hekpalen met ornamenten markeren de plek waar vroeger paard en wagen het erf op reden van boerderij Wassenaar.

Al op eeuwenoude kaarten komt de naam van deze hoeve voor. De naam verwijst waarschijnlijk naar de familie Van Wassenaer, het oudste adellijke geslacht uit het graafschap Holland. Rond 1726 gaat de boerderij over in handen van lokale Zilker families. Van de familie Kerkvliet, sinds 1848 eigenaar van de boerderij, sterft de laatste telg, Cornelis Kerkvliet kinderloos in 1939. De Heilig Hartparochie erft per testament de landerijen en opstallen.

In 1962 worden de toenmalige bewoners ruw opgeschrikt door een uitslaande brand. De boerderij brandt helemaal uit en moet worden gesloopt. Alleen de hekpalen, een dienstwoning en een stalruimte blijven nog overeind. Bij de bouw van de huidige woonwijk verdwijnen ook die overblijfselen van het verleden. In 2006 worden de hekpalen weer naar vroeger voorbeeld opgemetseld, als stille getuigen van het verleden.

Wist je dat

Cornelis Heemskerk, boer op boerderij Wassenaar in 1830, 22 koeien, 1 stier, 2 paarden, 8 schapen en 5 varkens bezit?

De familie Kerkvliet in De Zilk wordt herdacht met een straatnaam?

Foto: hekpalen boerderij Wassenaar

Location