Plan your visit

Kerkhofkapel

Gooweg 37
2201 AX Noordwijk

Kapel op de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk

Kapel op de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk

Deze begraafplaats werd in 1884 gesticht op een terrein aan de Gooiweg, naast de buitenplaats Calorama, precies op de plaats waar volgens de overlevering in 856 Sint Jeroen, patroonheilige van Noordwijk de marteldood zou zijn gestorven. De kapel en begraafplaats werden in 1889 ingewijd.

Tussen hoofdingang en de kapel staat een halve cirkel van twaalf beuken, die de twaalf apostelen symboliseren. Daarbinnen bevinden zich het graf van de aan Sint-Jeroen gewijde Noordwijkse parochiekerk verbonden priesters. Rechts naast dit priestergraf vindt men het graf van de Italiaanse pedagoge Maria Montessori, die in 1952 te Noordwijk overleed. Het achthoekig mausoleum voor de in 1935 overleden tenor Jacques Urlus bevindt zich ten zuiden van het priestergraf.

Location