Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Noordwijk Marketing kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Noordwijk Marketing, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Noordwijk Marketing verstrekt. Stichting Noordwijk Marketing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

- Uw bankgegevens (indien specifiek om gevraagd)
- Uw btw-nummer (indien specifiek om gevraagd)
- Uw KvK-nummer (indien specifiek om gevraagd)

WAAROM STICHTING NOORDWIJK MARKETING UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Noordwijk Marketing verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stichting Noordwijk Marketing uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit activiteiten geïnitieerd vanuit Stichting Noordwijk Marketing.

HOE LANG STICHTING NOORDWIJK MARKETING GEGEVENS BEWAART
Stichting Noordwijk Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Stichting Noordwijk Marketing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien hier door u schriftelijke toestemming voor is gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting Noordwijk Marketing worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Noordwijk Marketing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Stichting Noordwijk Marketing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Noordwijk Marketing te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Noordwijk Marketing heeft hier geen invloed op.

Stichting Noordwijk Marketing heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Noordwijk Marketing verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@noordwijk.info. Stichting Noordwijk Marketing zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Stichting Noordwijk Marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Noordwijk Marketing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Noordwijk Marketing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Noordwijk Marketing op via administratie: administratie@noordwijk.info. www.noordwijk.info is een website van Stichting Noordwijk Marketing.

Stichting Destinatie Noordwijk en Noordwijkerhout is als volgt te bereiken:
Handelsnaam: Noordwijk Marketing
Postadres: Hoofdstraat 129, 2202 EX Noordwijk
Vestigingsadres: Hoofdstraat 129, 2202 EX Noordwijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75045591
Telefoon: +31 (0)71 362 3887
E-mailadres: administratie@noordwijk.info

Blijf op de hoogte Noordwijk
Een maandelijkse nieuwsbrief met evenementen, nieuws, tips en aanbiedingen!
Uw bericht is niet verstuurd omdat deze als spam is gemarkeerd. Onze excuses als dit onterecht is. U kunt altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@noordwijk.info.